Wat doet DOEL preventie?

Preventie biedt trainingen op het gebied van Geestelijke Gezondheid aan voor alle inwoners van de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Delft, Midden Delfland, Schiedam en Vlaardingen. DOEL Preventie helpt kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, mantelzorgers en niet-Westerse migranten om zich geestelijk goed te voelen. Om dat doel te bereiken wordt nauw samengewerkt met andere organisaties.

DOEL Preventie geeft een breed publiek voorlichting, deskundigheidsbevordering en workshops over diverse onderwerpen zoals omgaan met pesten, opkomen voor jezelf, piekeren, mindfulness, chronische ziekten en ouder worden komen aan bod. Daarnaast worden trainingen gegeven waarin u leert anders te denken en daardoor minder te piekeren, of beter om te gaan met stress.

U vindt Preventie op plaatsen waar veel mensen samen komen: in bibliotheken, buurthuizen, basisscholen, middelbare scholen, steunpunten en dergelijke. De interventies worden vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) door de gemeente gefinancieerd. Er zijn geen (substantiële) kosten aan verbonden.

Sint Jorisweg 2,
2612 GA Delft
015 - 260 7447
doelpreventie@ggz-delfland.nl

Wat is GIDS GGZ-info?

GIDS GGZ-info is een cliëntgestuurd laagdrempelig informatieloket voor de geestelijke gezondheidszorg. Onze medewerkers zijn uitsluitend ervaringsdeskundigen (mensen die zelf een psychiatrische stoornis hebben of hebben gehad) die gratis advies en informatie geven over tal van onderwerpen betreffende de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie. Indien nodig verwijzen wij ook door naar lokale, regionale en landelijke belangenorganisaties of hulpverlenende instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lotgenotengroepen. Gids is onderdeel van DOEL.

Van Bleyswijckstraat 91,
2613 RR Delft
015 - 260 7524
info@gidsggz.info

Uitleg van de app

V1.4.4

Introductie:

De DOEL Activiteiten App brengt informatie over DOEL activiteiten bij elkaar. De centrale database met de gegevens kan via de app op verschillende manier worden aangeroepen. Deze start handleiding beschrijft in het kort de functionaliteit van de app

 1. Opstarten

  Wanneer de app wordt opgestart verschijnt een scherm zoals in de afbeelding hier boven. Zoals de titel al zegt: het beginscherm toont de laatste nieuwsberichten. Dit zijn berichten die door DOEL medewerkers zijn geplaatst. Een sterretje achter een bericht geeft aan dat het bericht prioriteit heeft.

 2. De menu opties

  Rechts naast de titel “Nieuws” staan twee icoontjes: de zoekfunctie en het “hamburgermenu” . Deze icoontjes zijn op ieder moment in de app beschikbaar. Het logo linksbovenin is een refresh button. Door op deze button te drukken haalt de app de meest recente gegevens uit de database op.

 3. De zoekfunctie

  Door op het icoontje te drukken verschijnt het zoekscherm (zie hier boven), waarin op twee manieren kan worden gezocht: op vaste zoektermen en op vrij in te vullen zoektermen.

  Vaste zoektermen:
  Een zoekterm is te selecteren door er op te klikken. Deze verandert van kleur. Er kunnen meerdere zoektermen worden geselecteerd. Wanneer vrervolgens op de ZOEK butto wordt gedrukt verschijnt een lijst met activiteiten die voldoen aan de gekozen zoekterm(en). Bovenaan de lijst staat de activiteit met de beste score. De lijst is aflopend gesorteerd op score. Wanneer er geen zoekterm wordt geselecteerd verschijnt een lijst met alle activiteiten. Een druk op een activiteit uit de lijst geeft meer informatie over deze activiteit. Naast de gegevens over de activiteit verschijnen er ook twee knoppen Locatie en Naar Rooster. Locatie geeft een plattegrondje met de plaats van de afdeling van deze activiteit. Rooster geeft een programma van deze afdeling weer met de dag(en) en tijd(en) wanneer aan deze activiteit kan worden deelgenomen.

  Vrij in te vullen zoektermen:
  De tweede mogelijkheid is om op eigen zoektermen te zoeken. Bij meer dan één zoekterm moeten de termen gescheiden worden door een spatie. De werking is verder gelijk aan de vaste zoektermen mogelijkheid.

 4. Het hamburgermenu

  Door op dit icoontje te klikken verschijnt een scherm zoals hier boven. De verschillende opties worden hieronder beschreven.

  1. Nieuws

   Geeft de nieuwsberichten weer. Zoals bij het opstartscherm.

  2. Activiteiten

   Door op Activiteiten te klikken verschijnt er een submenu met drie mogelijkheden: “Per Afdeling”, “Per Locatie” en “Rooster”. Goed om te weten is het verschil tussen afdelingen en locaties. Kort komt het erop neer dat een locatie één of meerdere afdelingen kan bevatten. Bijvoorbeeld: Locatie DOEL Jorisweg bevat meerdere afdelingen, zoals Sport-Delft, Historisch Joris en Repro. Activiteiten vinden plaats op een afdeling en afdelingen bevinden zich op een locatie.

   1. Per Afdeling

    Er verschijnt een lijst met afdelingen. Door op een afdeling te klikken kun je zien welke activiteit(en) daar worden georganiseerd.

   2. Per Locatie

    Er verschijnt een lijst met locaties. Door op een locatie te klikken kun je zien welke activiteit(en) daar worden georganiseerd.

   3. Rooster

    Er verschijnt een lijst van afdelingen. Door op een afdeling te klikken krijg je het weekrooster van deze afdeling. Alle activiteiten van deze afdeling staan in dit rooster.

  3. Preventie

   Informatie over DOEL preventie.

  4. GIDS GGZ info

   Informatie over GIDS GGZ.

Zoekresultaat

Uw zoekopdracht gaf geen resultaten

Ok

Zoekresultaat

Uw zoekopdracht gaf geen resultaten

Ok